Reparasjon

Visste du at å produsere et par jeans krever 7500 liter vann. Noe som tilsvarer et utslipp på 70 kilo CO2. Ditt og mitt vannforbruk gjennom syv år. Et par jeans fører til utslipp på 33,4 kilo CO2ekvivalenter, like mye som en bilreise på 111 kilometer, ifølge FNs handelsorgan.

Et stort satsningsområde for Sisters in Business er reparasjons tjenester, i tråd med EU og den norske regjerings strategi for sirkulær økonomi. For privatmarkedet, for bedriftsmarkedet og for etablerte brands.