Arkitekter o.l.

Fra himlingsplater til akustisk veggpanel-

Et spennende oppdrag i 2023 var samarbeidet med Statkraft via romlaboratoriet interiørarkitekter.

Da Statkraft skulle pusse opp en etasje i bygget på Lysaker ønsket de å gjenbruke takplatene til lyd/romabsorbenter. Med våre egne retstekstiler og fra www.kupp.no , Norges første tekstilbutikk som kun selger overskuddstekstiler ble det en meget fornøyd oppdragsgiver.