Vi har gleden av å ønske Shabana Rehman Gaarder velkommen som nytt styremedlem i Sisters in Business. Shabana er leder for stiftelsen "Født fri".

På bildet fra venstre bak: Shabana Rehman Gaarder, Elisabeth Wille og Katrine Aspelin
På bildet fra venstre foran: Britt Erlandsen Villa, Sanda Tollefsen og Farzaneh Aghalo