Daglig leder

Sandra Tollefsen, her finner du kontaktinformasjon.

Styret

Styrets leder: Jeanette Roede

Nestleder: Britt Erlandsen Villa

Styremedlemmer: Farzaneh Aghalo, Tuva Greåker og Kirsti Kierulf

Prosjektleder

Katrine Aspelin

Prosjektmedarbeidere

Denise Samson

Heidi Lyngby

Marianne Hildeng Vigneau