Daglig leder

Sandra Tollefsen, her finner du kontaktinformasjon.

Styret

Styrets leder: Elisabeth Wille

Nestleder: Britt Erlandsen Villa

Styremedlemmer: Farzaneh Aghalo og Shabana Rehman Gaarder

Prosjektleder

Katrine Aspelin

Prosjektmedarbeidere

Denise Samson

Heidi Lyngby

Anette Bordewick