Donasjon smittefrakker

  - Så mye mer enn en frakk!

Til nytte og glede for så mange – I Botswana og i Norge.                                         

Ved å kjøpe smittefrakker produsert av Sisters in Business og gi dem videre gir du og din bedrift et meget verdifullt bidrag i arbeidet med

•å dekke et kronisk behov for smittevernutstyr i en utsatt del av verden.
•å trygge og skape flere faste arbeidsplasser for innvandrerkvinner i Norge.
•å skape arbeidsplasser ved et lokalt vaskeri i Botswana.