Det har ikke manglet på oppmerksomhet etter at oppdragene begynte å strømme inn. Les de forskjellige artiklene på SiB i media.