Visjon:

Fra utenforskap til inkludering

Gjennom Innovative Partnerskap bidrar vi til sosial inkludering og økt sysselsetting for innvandrerkvinner i samfunn og arbeidsliv.

Mål:

I samarbeid med etablerte aktører, frivillige ressurspersoner, stat og kommune, næringsliv og private aktører vil vi skape arbeidsplasser og bidra til økonomisk selvstendighet for innvandrerkvinner gjennom salg av tjenester og produkter. Vi gjør dette etter modell fra Yalla Trappan i Malmø.

Målgruppe:

Vår målgruppe er arbeidsledige innvandrerkvinner med lite formell kompetanse og arbeidserfaring. Dette omfatter kvinner med langvarige og sammensatte behov og utfordringer i forhold til lite nettverk, økonomi, språk, helse, familiesituasjon, oppdrageransvar og omsorgsoppgaver.

Utfyllende om målgruppen:

Innvandrerkvinner møter flere barrierer. Erfaringsmessig kan disse deles inn i tre kategorier; individuelle-, kulturelle- og strukturelle barrierer. De individuelle barrierene dreier seg om private og personlige forhold som kan hindre den enkeltes muligheter. Kulturelle barrierer er sider ved kulturen og kommunikasjon som skaper hindringer, noe som kan føre til diskriminering. Strukturelle barrierer er sider ved det formelle systemet og ordningene i systemet, samt arbeidslivet som kan skape problemer.

Arbeidslivet er en stor og viktig arena for vår identitet og stilles vi utenfor denne så mister vi vårt menneskeverd og samhørigheten med samfunnet. Problemer som følger i kjølvannet av dette blir hele samfunnets problem i form av økonomisk bistand, sykemeldinger og kostnader som følger i sporet av personlige tragedier. Vår målgruppe er en gruppe mennesker i samfunnet vårt som står lengst fra dette fellesskapet.