Bergesenstiftelsen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kjell Nordström

JobbMatch Norge AS

Verdiekspedisjonen v/ Ellen Mossin Olesen

Asker Produkt AS

KS

Papaya Design & Marketing

EMI

Young sisters

Frivillige

Vi har flere frivillige som bidrar til Sisters in Business