I samarbeid med etablerte aktører, frivillige ressurspersoner, stat og kommune, næringsliv og private aktører vil vi skape arbeidsplasser og bidra til økonomisk selvstendighet for innvandrerkvinner gjennom salg av tjenester og produkter. Vi gjør dette etter modell fra Yalla Trappan i Rosengård i Malmø.

Vår målgruppe er arbeidsledige innvandrerkvinner med varierende kompetanse og arbeidserfaring. Dette omfatter kvinner med langvarige og sammensatte behov og utfordringer i forhold til lite nettverk, økonomi, språk, helse, familiesituasjon, oppdrageransvar og omsorgsoppgaver.

Nettverket ble etablert i 2011 som en sosial møteplass under navnet ”Vår Sofa”. Navnet ble endret i 2015 til ”Sisters in Business” fordi vi ønsker et større fokus på jobbskapende aktivite- ter i tillegg til den sosiale møteplassen. 

Sandra Tollefsen og Farzaneh Aghalo er initiativtakere til Sisters in Business. De har bred kompetanse i forhold til målgruppen - 10 års erfaring med utvikling av kurskonsept for minoritetsspråklige.