Daglig leder: Sandra Tollefsen, her finner du kontaktinformasjon.

Styre:

Styrets leder: Elisabeth Wille

Nestleder: Britt Erlandsen Villa

Styremedlemmer: Farzaneh Aghalo, Tove Lovisa Emilia Bergkvist og Kristin Boe Skåmedal

Prosjektmedarbeidere:

Christell ter Jung

Heidi Lyngby

Kari Nygren

Veronique Ruez