Daglig leder: 

Sandra Tollefsen, her finner du kontaktinformasjon.

Styret:

Styrets leder: Elisabeth Wille

Nestleder: Britt Erlandsen Villa

Styremedlemmer: Farzaneh Aghalo

Prosjektleder:

Katrine Aspelin

Prosjektmedarbeidere:

Denise Samson

Heidi Lyngby

Anette Bordewick