HVA er SiBs fadderordning:

Fadderordningen skal legge til rette for personlig kontakt mellom en norsk kvinne og en innvandrerkvinne med tanke på å bli kjent med hverandres kultur og bakgrunn og skape fellesskap og tilhørighet. I tillegg er formålet å gi innvandrerkvinner mulighet til å snakke norsk og til å få veiledning om praktiske forhold i hverdagslivet i Norge.

HVEM kan delta i SiBs fadderordning:

Innvandrerkvinner som ønsker kontakt med en norsk kvinne for å bli bedre integrert og inkludert i det norske samfunn, og som også ønsker å bidra til mer samkvem mellom norske kvinner og innvandrerkvinner.

Norske kvinner som er nysgjerrige på andre kulturer og som ønsker å blir kjent med innvandrerkvinners bakgrunn og kultur, og som også ønsker å være kilde til praktisk rådgivning om hverdagsliv 

HVORDAN fungerer SiBs fadderordning:

Ved å koble sammen en innvandrerkvinne og en norsk kvinne som man tror kan ha glede av å ha kontakt, og som kan ha felles berøringspunkter i for eksempel alder, bostedsområde, familiesituasjon, utdannelse og arbeidserfaring, hobbyer/interesser eller lignende.

Fellesskapet kan etableres i uformelle møter slik som det måtte passe for de enkelte. Dette kan være hjemme hos hverandre, på kafe, på tur til steder av felles interesse osv. Det forutsettes at begge parter dekker egne kostnader ved slik møter med mindre de blir enige om noe annet.

Omfanget av kontakt avgjøres av de enkelte, men det forutsettes ikke nødvendigvis hyppige møter eller faste møtetidspunkter. Det anbefales at nytt møtetidspunkt avtales ved slutten av hvert møte. De enkelte avgjør hva de vil utveksle av kontaktinformasjon, men bør som minimum omfatte telefonnummer.

Med mindre annet avtales i det enkelte tilfelle har en etablert fadderordning en varighet på 24 måneder. Begge parter kan når som helst be om at forholdet «oppløses». Det er ikke nødvendig å oppgi begrunnelse for dette.